Strona główna


"Być może czas jest czymś podobnym do powietrza i odbicia rzeczy trwają w nim tak samo, jak dalekie obrazy miast i krajobrazów przenosi fatamorgana." 

 Andrzej Stasiuk, Opowieści galicyjskie


Czas… Poddaje nas próbie, gna, ucieka, staje w miejscu, leczy rany. Jest najwyższy, wolny, ostatni, dawny, wieczny. Może być przeszły, przyszły, teraźniejszy, zimowy i letni, lokalny lub środkowoeuropejski. Wieczny, a jednak ograniczony długością istnienia. Bez początku i końca, a jednak zapoczątkowany i skończony. Jest dla człowieka odwiecznym pytaniem, na które  nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy możemy podróżować w czasie? Zmieniać go? Cofać i przyspieszać? Czy istnieje czas, poza naszym życiem? Jakaś wieczność, której jesteśmy  częścią? Czy też czas to tu i teraz, a reszta to tylko próżnia? Może to my jesteśmy CZASEM?